Werkatelier inrichting voormalig ziekenhuisterrein

Op 23 mei jl. vond een eerste bijeenkomst plaats van een viertal vertegenwoordigers van de Stichting Rondom het Ziekenhuis met de heren Wauben, Faworek en Heyman van de gemeente Sittard-Geleen.

Deze bijeenkomst heeft geleid tot een tweede bijeenkomst op 15 juni, waarvoor tevens buurtbewoners werden uitgenodigd die suggesties voor herinrichting van ziekenhuisterrein en ‘t Franse klooster op de website van de stichting hadden geplaatst. In de loop van deze sessie kwam een eerste grove schets voor herinrichting van het ziekenhuisterrein tot stand. De bijeenkomst vond plaats in het pand van L4U op de Steenweg. Gaandeweg vonden ook leden van L4U aansluiting bij de gedachtewisselingen en discussies en werd besloten tot een derde bijeenkomst waarop L4U een nadere uitwerking van de opgeworpen ideeën en gedachten zou presenteren.

Die derde bijeenkomst vond plaats op 12 juli. Opnieuw sloten enkele nieuwe belangstellende buurtbewoners aan als ook vertegenwoordigers van de “Stichting behoud Franse Klooster Sittard”. In deze bijeenkomst heeft Mark Proosten namens L4U een basisplan gepresenteerd waarop behoudens enkele kritische kanttekeningen in het algemeen zeer positief gereageerd werd. Ook nu, terugkijkend, is de houding van de deelnemers nog steeds positief.

In het basisplan wordt voortgeborduurd op de schets van 15 juni. In dit plan wordt echter nadrukkelijk een verbinding gelegd tussen het terrein, het resterende Franse klooster en de gewezen bebouwing. Met nadruk wordt gesteld dat het een basisplan betreft, dat verdere ontwikkeling van de tijdelijke herinrichting, nadere invulling en aanvullende initiatieven tot realisatie behoeft.

Voor een weergave van een van de werkateliers zie Verslag werkateliers

Voor het eindresultaat van de werkateliers zie Transformatie_park

Dit bericht is geplaatst in Bestemming ziekenhuisterrein. Bookmark de permalink.

Een reactie op Werkatelier inrichting voormalig ziekenhuisterrein

  1. Het ziet er heel mooi uit. Wat ze als voorbeeld hebben gegeven. Is het niet mogelijk om in de toekomst ORBIS zelf op hun terrein een nieuw bejaarden huis te bouwen aan de Walramstraat.Ze zijn op zoek naar een nieuwe locatie! Met de andere gebouwen erbij. Er kan een eerste hulppost voor de stad. De kapel kan voor allen gebruik worden met mooie concerten. En dan het park erbij. Wat een toekomst! voor de steenweg e.o. en de STAD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*