Stand van zaken sloop

Op zaterdag 31 januari 2009 is het ziekenhuis verhuisd naar de nieuwe locatie tussen Sittard en Geleen. De eens zo drukke buurt blijft achter met een groot, leeg gebouwencomplex omheind met een lelijke schutting.

Het voormalige ziekenhuis in Sittard verborgen achter een lelijke schutting.

Hoelang blijft de schutting staan en wanneer wordt er gesloopt?

Op 27 januari 2009 vond er een informatiebijeenkomst plaats georganiseerd door Orbis (eigenaar van het oude ziekenhuis) en de Gemeente Sittard.
Onderwerp van deze bijeenkomst was om de buurt te informeren over de verhuizing en de bestemming van het terrein. Met name over dit laatste punt is er grote onvrede bij de buurtbewoners.

O.a. de volgende hoofdpunten werden medegedeeld:

  • Voor de openbare veiligheid is er een schutting geplaatst die zoveel mogelijk achter het bestaande groen wordt neergezet
  • Er zal 24 uur per dag, 7 dagen per week bewaking zijn
  • Het ligt in de bedoeling om de schutting te laten beschilderen door kinderen of met “gewenste graffiti”
  • Orbis heeft de intentie uitgesproken het complex zo vlug mogelijk te willen slopen
  • De sloop zelf zal ongeveer een jaar in beslag nemen
  • Als verdere ontwikkeling van het terrein langer op zich laat wachten is het de bedoeling om na de sloop het terrein in te zaaien
  • Orbis zal de buurt elk kwartaal bijpraten over de ontwikkelingen.

link naar verslag info-avond 27-jan-2009

Uitzicht op spoedige sloop!

Orbis en de Gemeente hebben zich aan hun afspraak gehouden en heeft enkele malen met het buurtbestuur overleg gehad. Tijdens deze gesprekken is naar ons geluisterd en gehandeld m.n. op het gebied van veiigheid en bestrijding van grafitti en informatieverstrekking rondom de sloop.
Voorts heeft de stroom bezwaarschriften – ca. 90 buurtbewoners hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de schutting – tot resultaat gehad dat de vergunnning voor het plaatsen van de schutting is teruggebracht tot maximaal 2 jaar i.p.v. 5 jaar.

De stand van zaken – zomer 2009 – is dat het oude ziekenhuis per 1 augustus geheel ontruimd is en gereed gemaakt is voor sloop.
In oktober 2009 zal bekend worden welk bedrijf de sloop zal uitvoeren. De vergunning hiervoor is inmiddels verleend. De sloop, die onder verantwoordelijkheid van Orbis valt, zal daarna spoedig aanvangen en zal naar verwachting ruim een jaar in beslag nemen.
Uiterlijk 2 weken nadat het terrein veilig wordt opgeleverd kan ook de schutting worden afgebroken. Na de sloop zal Orbis het terrein overdragen worden aan de Gemeente Sittard – Geleen die een groot deel van de sloopkosten voorgefinancierd heeft.

In oktober 2009 zal er informatiebijeenkomst georganiseerd worden waarin de sloopplannen worden toegelicht door het sloopbedrijf.

De Stichting biedt buurtbewoners de gelegenheid om wensen en vragen m.b.t. de sloop voor 14 september 2009 kenbaar te maken bij het secretariaat (Walramstraat 42). Wij zullen deze dan bundelen en doorsturen aan Orbis zodat ze meegenomen kunnen worden bij de afspraken met het sloopbedrijf.

link naar de nieuwbrief van augustus 2009

Link naar Sloopvergunning

Link naar Onderzoek sloopdemarcatie

Dit bericht is geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*