Sloop complex

Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden alle activiteiten m.b.t. de ontwikkelingen rondom het voormalige Maaslandziekenhuis.

Sloop vertraagd

Tijdens de sloop van het voormalige Maaslandziekenhuis is geconstateerd dat de gebouwen meer asbest bevatten dan uit de vooraf uitgevoerde inventarisaties naar voren is gekomen.

Het verwijderen van het extra asbest heeft gevolgen voor de planning van de werkzaamheden. De eerder genoemde einddatum van eind december 2010 zal niet gehaald worden. Verwacht wordt dat de werkzaamheden voor het voorjaar van 2011 worden afgerond. Het verwijderen van alle asbesthoudende materialen gebeurt volgens de wettelijke voorschriften.

De omwonenden worden hierover deze week per brief geïnformeerd. Wij houden u via deze site op de hoogte over de stand van zaken.

Inloop middagen voor omwonenden

Vanaf eind maart worden met uitzondering van juli en augustus inloopmiddagen gehouden voor omwonenden van het voormalige Maaslandziekenhuis. De buurtbewoners krijgen informatie over de vorderingen van de sloop en kunnen vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de aannemer en de directievoerder van Orbis.

In het gebouw waar de Technische Dienst aan de Heinseweg zat, worden de bijeenkomsten gehouden.

Het sloopterrein mag wegens veiligheidsredenen niet betreden worden. Op de site kunnen foto’s van de sloop bekeken worden en leest men meer over de sloop.

De omwonenden hebben inmiddels een flyer in de brievenbus gekregen, waarop de data van de inloopmiddagen staan genoemd. Hierbij staan ze nog een keer op een rijtje:

  • 20 mei
  • 17 juni
  • 15 juli
  • 21 oktober
  • 18 november

Start 0-meting

Vanaf 15 februari valt bij de omwonenden van het Maaslandziekenhuis een brief in de bus van Quattro Extpertise B.V. Dit bureau gaat in opdracht van het sloopbedrijf Pongers een zogenaamde 0-meting uitvoeren. Tijdens de 0-meting worden bouwkundige gebreken zoals scheurvorming aan de binnen- en buitenkant van een woning vastgelegd

Eventuele gebreken worden in een rapport beschreven met daarbij foto’s van de gebreken.

Het rapport is later het uitgangspunt als beoordeeld moet worden of aan een woning schade is ontstaan nadat de sloop is gestart.

Niet alle woningen komen voor een 0-meting in aanmerking. Alleen woningen die binnen een straal van 100 meter van de sloopplaats staan, krijgen een 0-meting. Bewoners van deze woningen ontvangen dus de brief.

Nadat de 0-meting is uitgevoerd, ontvangen de bewoners een inlogcode en een wachtwoord waarmee ze de resultaten van de 0-meting kunnen bekijken op de website van Quattro. Op de site is ook achtergrondinformatie over de 0-meting te vinden.

Buurtbewoners geïnformeerd over sloop

Ruim honderd omwonenden van het voormalig Maaslandziekenhuis werden op dinsdagavond 19 januari uitvoerig geïnformeerd over wat hen te wachten staat tijdens het sloopproces. Cees Sterk, voorzitter Raad van Bestuur Orbis Medisch en Zorgconcern, gaf in een terugblik op 2009 aan hoe en waarom de sloop van de Walramlocatie en de overlevingskansen van Orbis aan elkaar gekoppeld waren. “Het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen was bereid om borg te staan, mits Orbis zou overgaan tot de sloop van het voormalig Maaslandziekenhuis.”

Lees hier het volledige verslag

Voorgenomen informatiebijeenkomt m.b.t. sloop ziekenhuiscomplex

In oktober 2009 zal er informatiebijeenkomst voor de buurtbewoners georganiseerd worden waarin de sloopplannen worden toegelicht door het sloopbedrijf. Wij zullen u daar tijdig van op de hoogte stellen

Gesprekverslag met Orbis en gemeente juni/juli 2009

Op 15 juni en 27 juli 2009 zijn er gesprekken geweest met Orbis en de gemeente Sittard – Geleen. Een samenvatting van deze gesprekken is aan de buurt medegedeeld in de nieuwsbrief van augustus 2009.
Link naar de Nieuwsbrief van augustus 2009

Gesprekverslag met Orbis en gemeente maart 2009

Op 4 maart 2009 is er een gesprek geweest van het bestuur van onze stichting met vertegenwoordigers van ORBIS en de Gemeente Sittard-Geleen.
Link naar het gespreksverslag van deze bijeenkomst.

Grafitti

Het kon niet uitblijven! Niet alleen de schutting wordt “versiert” met graffiti, ook in de Overhovenerstraat zijn medio maart verschillende garagepoorten en vensters beklad.
Bijgaand de de brief van raadslid mevrouw Yvonne Baetens waarin zij vragen aan het College richt aangaande deze situatie.
Link naar de Brief aangaande graffiti.

Dit bericht is geplaatst in Sloop ziekenhuisterrein. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

*