Over de stichting

De schutting rondom het voormalige ziekenhuis in Sittard ontsiert de buurt.

Een tiental jaren geleden hebben enkele buurtbewoners deze stichting opgericht onder meer naar aanleiding van te toenemende verkeersonveiligheid in de Walramstraat. Daarnaast was toen al bekend dat het ziekenhuis zou verdwijnen en dat het vrijkomende terrein opgenomen werd in de ingrijpende herinrichtingsplannen m.b.t. Zitterd Revisited.

De stichting treedt niet zozeer namens de bewoners op, maar wil vooral facilitair zijn. D.w.z. buurtbewoners signaleren, informeren en ondersteunen daar waar het de leefbaarheid in de buurt betreft. De stichting wilt dit bereiken door in overleg te treden met onder andere gemeente, politiek, ziekenhuisbestuur, politie. Maar ook door het organiseren van activiteiten. De stichting neemt geen besluiten namens de buurt maar ondersteunt de bewoners in hun streven naar een leefbare en prettige woonomgeving.

In de afgelopen jaren heeft de stichting o.a. het volgende bereikt:

 • voorzieningen op de Walramstraat om de verkeersveiligheid te vergroten
 • een speelveldje op het terrein van de voormalige deken Tijssenschoo
 • afvaardiging in de klankbordgroep Zitterd Revisited
 • 3 buurtontbijten in 2002, 2004 en 2007 om de saamhorigheid te vergroten.

Het buurtbestuur bestaat uit de volgende buurtbewoners:

Hans van Mierlo Walramstraat 42 4525749 secretaris
Jan van Eeten Walramstraat 52 4111522 penningmeester
Seph Castro Overhovenerstr. 14 4523331
Ralph Klomp Overhovenerstr. 17
Patrick Werdens Chr. Kisselsstraat 3 4587140

Ook kunt u ons per mail bereiken via het contacformulier

De stichting is opgericht om de belangen van de buurt “Rondom ’t ziekenhuis” in Sittard te behartigen. De buurt bestaat uit de volgende straten:

 • Walramstraat
 • Overhovenerstraat
 • Heinseweg
 • de Limpensstraat
 • Christian Kisselsstraat
 • Parallelweg (tot aan de tunnel)
 • Elisabeth van Barstraat